STUDIEKORT

Studiekort/medarbejderkort udleveres gratis til alle nye elever og ansatte på Niels Steensens Gymnasium.
Kortet kan benyttes til:
* at udskrive på skolens printere.
* at benytte skolens fotokopieringsmaskiner.
* at låne bøger i biblioteket/studiecenter.
* at foretage køb i skolens automater.
* at foretage køb i skolens kantine.
* at påfylde penge kontant i "automattank" i kantine.
* at være adgangskort til fester ol. i NSG regi.

Bortkommer kortet skal dette straks meddeles skolens administration - gerne via e-mail til nsg@nsg.dk. Skolen påtager sig intet ansvar for misbrug at et studiekort eller eventuelt tab opstået ved bortkomst. Bortkomne kort kan genudstedes og bestilles i WEBSHOP. En evt. saldo vil ikke kunne overføres til et andet kort. Udbetaling af saldo på et kort kan kun ske ved udmelding af skolen og vil alene kunne ske mod kortets aflevering. Saldo vil i så fald blive overført til korthavers bankkonto.

Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre.